<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=105400&amp;fmt=gif">

Aantrekkelijk blijven als werkgever. Hoe doe je dat?

Aantrekkelijk blijven. Het is een worsteling in iedere relatie. En ja, ook die tussen werkgever en werknemer. Zeker als het jonge flexwerkers en oproepkrachten betreft. Met nieuwe inzichten en een andere levensstijl.

Maakten we nog niet eens zo gek lang geleden kennis met de flexibel werkende Millennials van Generatie Y, inmiddels staat Generatie Z alweer om de hoek. En jawel, dat vraagt opniéuw inlevings- en aanpassingsvermogen van jou als werkgever. Want tja, aantrekkelijk blijven is een werkwoord. Hier lees je hoe.