<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=105400&amp;fmt=gif">

Vrijheid. Ook voor je medewerkers?

Hoewel onze vrijheid in deze toch best roerige wereld over het algemeen volkomen terecht wordt aangemerkt als ‘een groot goed’, doen we er in relatie tot de arbeidsmarkt met behoorlijk wat regelmaat nog opvallend gespannen over.

Topics: Human Resources Flexwerken Uitzendbureaus

Wat zegt Accenture over de veranderende arbeidsmarkt?

Voordat je denkt ‘raken die gasten bij clevergig dan nooit uitgepraat over de veranderende arbeidsmarkt’, kunnen we je alvast vertellen dat we dat inderdaad niet snel zullen doen. Alleen al vanwege het feit dat er zo snel en zo veel verandert, dat er altijd wat te vertellen blijft.

Topics: Human Resources Flexwerken Uitzendbureaus

Beste uitzenders... go with the new flow!

Technologie. Weg met ouwe meuk. Op zoek naar vernieuwing. Wellicht niet de eerste gedachten die bij je opkomen als we het hebben over de zo nu en dan behoorlijk krappe arbeidsmarkt. Maar anno 2017 zonder enige twijfel de realiteit. 

Topics: Human Resources Flexwerken Uitzendbureaus

Talentvolle flexwerkers behouden. Kan dat wel?

Freelancers, oproepkrachten, seizoenskrachten en uitzendkrachten. Flexwerkers. Mensen zonder vast arbeidscontract, en dus krachten met minder rechten en zekerheden. Maar minstens net zaak onmisbaar voor je bedrijf. Dankzij hun flexibiliteit of hun unieke vaardigheden waar je op het juiste moment gebruik van kunt maken.

Wel zo fijn dus, als die onmisbare flexwerker zich verbonden voelt met jouw bedrijf. En een net zo flexibele als betrouwbare kracht wordt. En blijft. Hoe kun je in de huidige krappe arbeidsmarkt zorgen dat mensen graag bij je blijven?

Topics: Human Resources Flexwerken

De juiste kandidaten. Hoe vind je ze als uitzender?

Met de welkome economische groei dienen zich bijna logischerwijs nieuwe uitdagingen aan. Om een probleem maar een positieve naam te geven. Want de aanhoudende groei in de uitzendbranche en de continu bewegende arbeidsmarkt zorgen er ook voor dat het steeds lastiger wordt om de welbekende juiste mensen op die net zo juiste plaats te krijgen.

En als uitzender, is dat nu precies jouw taak. Die mensen wel vinden. En hoewel de Gouden Tip (net als goed personeel) helaas niet voor het oprapen ligt, hebben we wel een aantal handige aandachtspunten voor je op een overzichtelijk rijtje gezet.