<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=105400&amp;fmt=gif">

Zet je online aanwezigheid stevig neer: les digitale marketing voor uitzendbureaus

De persoonlijke aanpak: ga jij er ook voor in het contact met je kandidaten en klanten? Dan ben je niet de enige uitzender, en dat is goed nieuws! Want in deze tijd van moderne technologie gaat het erom duidelijk digitaal aanwezig te zijn en tegelijkertijd persoonlijk in contact te blijven met je klanten.

Topics: Flexwerken Uitzendbureaus Trends

Online is waar je moet zijn: soepel van inloop-uitzender naar internetmediair in 3 stappen

Ook voor jou als uitzender geldt: online is waar je moet zijn. Maar het persoonlijke contact met je uitzendkrachten wil je natuurlijk niet verliezen. 

Topics: Flexwerken Uitzendbureaus Trends