<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=105400&amp;fmt=gif">

De jaarlijkse kosten van een student in Europa

“Uit een onderzoek van Nibud is gebleken dat ruim negen procent van de Nederlandse ouders niet op de hoogte is van de gemiddelde studiekosten van een studerend kind per jaar. Want hoe hoog zijn de studiekosten nou eigenlijk? En is dit overal in Europa gelijk?”

— http://nieuws.nl/algemeen/20160331/de-jaarlijkse-kosten-van-een-student-in-europa

Studeren kost geld, zeker nu de afgelopen jaren het studiefinancieringsstelsel flink op de schop is gegaan. Sinds september 2015 wordt de basisbeurs niet langer meer omgezet in een gift maar dient deze na de studie met rente terugbetaald te worden. Daarnaast wordt verwacht dat de ouders ook een bijdrage doen aan de studie van hun kind en in veel landen in de EU is dit zelfs noodzakelijk. Wanneer een Nederlandse student de studie met alleen studiefinanciering niet kan betalen, kan er bovenop de studiefinanciering extra geld geleend worden bij DUO. In elf andere Europese landen is het niet mogelijk om geld bij te lenen. In sommige gevallen staat hier wél tegenover dat het collegegeld voor een HBO-studie veel lager ligt dan in Nederland. Zo is het bijvoorbeeld in Duitsland, Italië en België niet mogelijk om te lenen, en in Nederland, Frankrijk en UK wel.

Kosten

In Nederland is een student zo’n 1.084 euro per maand kwijt, zo blijkt uit een onderzoek van Multiscope, dat is ongeveer 13.000 per jaar. Een student betaalt ongeveer per maand:

  • 158 euro aan schoolgeld
  • 63 euro aan boeken
  • 366 euro aan huur
  • 356 euro aan eten
  • 55 euro aan openbaar vervoer
  • 26 euro aan telefoonrekeningen
  • 97 euro aan zorgverzekering
Topics: Human Resources