<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=105400&amp;fmt=gif">

Arbeidsmarkt niet voorbereid op gig economy

Nederlandse bedrijven en medewerkers zijn niet voorbereid op de opkomst van de zogeheten gig economy. De gig economy refereert aan een omgeving waarin werkenden hun carrière invullen door middel van kortetermijncontracten en projectmatig werk. 

Work, Interrupted: The New Labor Economics of Platforms

If deployed wisely, online platforms not only have the ability to benefit both clients and providers, they also show immense potential to better address issues like underemployment and skill development. However, in order for online platforms to begin to reach their potential, the challenges of the platforms need to be recognized and rectified as well. (2016)

Prins Constantijn pleit voor een flexibelere arbeidsmarkt voor startups

Als het aan Prins Constantijn (StartupDelta) ligt, wordt Nederland hét startupland van Europa. In aanloop naar de landelijke verkiezingen publiceert hij daarom dit Startup Manifest met elf actiepunten waar het volgende kabinet aan moet werken. 

Freelance workers embracing the gig economy

Freelance workers could potentially comprise 40 percent of the workforce by 2020.

Intuit predicts freelance workers could potentially comprise 40 percent of the workforce by 2020, up from just 12 percent today, according to Report Linker research. The survey found that, while 74 percent of today’s working population is employed in full-time or permanent roles, more than 10 percent of employees are already a part of what is called the “gig economy.” And that may just be the beginning.

How to Leverage the Gig Economy Without Getting Burned

Back in the day, when a client needed public relations or marketing support they went to an agency if they weren’t big enough to have full-time employees handle it in house.

Topics: Gig Economy Human Resources