<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=105400&amp;fmt=gif">
Skip to content
Zorg
Femke Vonk18-mei-2022 15:42:193 min read

Bemiddelingsbureau: werken met uitzendkrachten of freelancers?

Als bemiddelingsbureau kun je werken met freelancers of met uitzendkrachten. Deze keuze heeft een grote impact op je operatie en is dus belangrijk. Sommige bureaus gebruiken een mix, en ook uitzendbureaus gaan steeds vaker ook freelancers inzetten is onze ervaring. Het kan allemaal, maar wees je bewust van de consequenties. Wij zetten een paar aandachtspunten op een rijtje.

Eerst een paar cijfers

Het aantal freelancers stijgt explosief. In 2018 startten er maar liefst 15% meer freelancers dan in 2017. Op 1 januari 2019 waren er 1,2 miljoen ZZP’ers werkzaam in Nederland. Het aantal uitzendkrachten daarentegen blijft redelijk stabiel. Het aandeel van de uitzendkrachten in de werkzame beroepsbevolking in Nederland was 3,1% in 2007 en 3,3% in 2017.

Explosieve groei flexwerkes in NederlandHet aantal flexwerkers is explosief gestegen (Bron: CBS)

Wat is wat?

Wat is eigenlijk precies een uitzendkracht en wat is een freelancer? Een uitzendkracht is iemand die in dienst is van een uitzendbureau. Een freelancer is een zelfstandige ondernemer zonder personeel. Dat betekent dat je in beide gevallen anders omgaat met bijvoorbeeld sociale lasten, pensioenen en verzekeringen. In het geval van een uitzendkracht zorgt het uitzendbureau dat premies voor loonbelasting, verzekeringen en pensioen worden afgedragen. Freelancers zijn daar zelf verantwoordelijk voor.

Overzicht van arbeidsrelaties CBSHet CBS en de Flexbarometer meten negen varianten van flexwerk. (Bron: CBS)

Verschillende type mensen

Een uitzendkracht is niet per se beter dan een freelancer of vice versa. Wel is het goed rekening te houden met het feit dat je met verschillende type mensen te maken hebt. Een freelancer is ondernemer, vaak met de bijbehorende ondernemersgeest. Vrijheid is een groot goed, net als afwisseling. Dat daar risico’s aan verbonden zijn, neemt de freelancer voor lief. Een uitzendkracht gaat eerder voor zekerheid en vindt het prettig als jij de dingen voor hem regelt..

Andere marketing en communicatie

Deze verschillende type mensen vragen ook om een andere aanpak qua communicatie en marketing. Bij de een benadruk je de zekerheid, bij de ander de vrijheid.

New call-to-action

De grootte van je pool

Het verschil in type mens kan ook invloed hebben op jouw garantie om te leveren. Freelancers zijn erg gesteld op hun vrijheid en je kunt ze dus in mindere mate sturen in wanneer ze waar moeten werken. Dat houdt in dat je, om aan je aanvragen te kunnen voldoen, een grotere pool met freelancers nodig hebt dan dat met uitzendkrachten het geval is. Met uitzendkrachten kun je vaak concretere afspraken maken over het minimaal te werken uren.

Wel of geen overeenkomst

Een uitzendkracht wordt vaak gezien als een eigen medewerker. Hoewel het ook voorkomt dat ze voor meerdere bureaus werken, zijn ze bij jou in dienst. En is er altijd sprake van enige vorm van een arbeidscontract. Freelancers moeten voldoen aan de eisen van de Belastingdienst voor ondernemerschap. Dat houdt onder andere in dat ze meerdere opdrachtgevers moeten hebben. Zie daarom je freelancers ook als klanten. Ze kunnen zo overstappen naar een andere opdrachtgever en er is niet per se sprake van een overeenkomst.

Een aandachtspunt bij het werken met freelancers is de Wet DBA, een wet waarmee schijnzelfstandigheid onder ZZP’ers moet worden voorkomen. Hou er rekening mee dat je ook als opdrachtgever verantwoordelijk kunt worden gehouden voor de financiële gevolgen van deze schijnzelfstandigheid.

Verloning en facturatie

Freelancers staan niet op je loonlijst, uitzendkrachten wel. Bij uitzendkrachten werk je met een omrekenfactor. Deze bestaat uit de loonkosten en de kosten voor administratieve afhandeling – zoals bijvoorbeeld ziekteverzuim en vakantiegeld – én een marge voor de werving en selectie. Bij het freelancemodel staan mensen niet op je loonlijst maar vraag je een fee of commissie voor de bemiddeling. In veel gevallen vraag je een fee zowel je opdrachtgevers als aan je freelancers. Voor beide lever je namelijk waarde. Dan heb je nog de keuze of je de freelancer zelf laat factureren of dat je dat namens de freelancer doet.

Geen beter of slecht, gewoon anders

Er is geen goed of kwaad, slecht of beter. Met uitzendkrachten ga je een overeenkomst met meer gewicht aan. Het type arbeidscontract hangt af van hoe lang de uitzendkracht in dienst is, maar je gaat over het algemeen langere verplichtingen aan. In het geval van freelancers kunnen beide partijen morgen zeggen: ik stop ermee. Een risico, maar tevens een verdienmodel met weinig bezittingen.

Waar kies jij voor? En hoe bevalt je dat? Laat het ons weten in de comments!

New call-to-action

OPMERKINGEN

GERELATEERDE ARTIKELEN