<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=105400&amp;fmt=gif">
Skip to content
Michel Pilet 26-jan-2019 14:45:44 10 min read

De Product Roadmap voor de komende maanden

2018 was een mooi jaar. Niet alleen voor clevergig, maar vooral voor jullie: onze klanten. Het gemiddelde aantal diensten per klant, per maand groeide met maar liefst 300%. Oftewel, een ieder van jullie groeide gemiddeld met een factor 3. En er zijn altijd uitschieters: een aantal (startende) bemiddelingsbureaus zijn maar liefst 10X (!) gegroeid, in het eerste jaar dat ze met clevergig werkten. En daar zijn we enorm trots op.

EEN KORTE TERUGBLIK

Wat is er allemaal in 2018 gebeurd?

Naast de groei van onze klanten zijn we enorm tevreden met de - bovenal positieve - feedback die we ontvangen. Velen van jullie zijn bereid om mee te denken, wat ons product alleen maar beter maakt. Dat alles uit zich in de Net Promoter Score (NPS), een veelgebruikte maatstaf van klanttevredenheid. De clevergig NPS is hoog (+26), kunnen we wel stellen. Een overgroot deel van jullie bereid is om de planning-software aan te bevelen aan anderen. Samen zijn we ook de grens van 10.000 diensten per maand gepasseerd. En zijn er duizenden medewerkers via de clevergig app aan het werk. Elke maand weer.

Tenslotte een korte terugblik op de verbeteringen in de clevergig planning software in 2018. Er is veel gebeurd. Hebben we alles gerealiseerd? Nee, helaas niet. Maar het overgrote deel wel. Hier komt onze top 3 van nieuwe toepassingen in 2018:

  • In hoog volume diensten aanmaken en uitzetten: diensten kopiëren, in bulk diensten aanmaken of importeren, terugkerende diensten aanmaken en diensten in bulk publiceren. Deze toepassingen zijn vooral gericht op de bemiddelingsbureaus in de Zorg. Zij ontvangen dagelijks lijsten met gaten in de rooster van hun opdrachtgevers, de instellingen. Snelheid is van belang, aangezien de opdrachtgevers de diensten vaak bij meerdere bemiddelingsbureaus tegelijkertijd uitzetten
  • Ook onderweg je bedrijf draaiende houden: zo is er de mobiele clevergig manager app planning softwareapp voor de manager om de status van diensten in te zien en om nieuwe diensten uit te zetten. Veel van jullie zijn vaak onderweg, of draaien soms zelf nog een dienst. Dan is het handig om ook vanaf je mobiele telefoon te kunnen zien welke diensten aandacht behoeven. Of om in een noodgeval een dienst te kunnen uitzetten
  • Verbeterde aansluiting met verloning/facturatie: urenregistratie, rapportages uitdraaien en zelfs eigen gegevensvelden aanmaken. Daarmee kun je alle benodigde informatie vastleggen om dit te vervolgens in te spoelen in een backoffice software, of om aan te leveren bij een payroller

 

ONZE FOCUS VOOR DE KOMENDE MAANDEN

De komende maanden hebben we weer een aantal mooie verbeteringen op de rol staan. Die komen in de vorm van nieuwe, maar ook vereenvoudiging van bestaande toepassingen. Het kompas bij nieuwe toepassingen is onze doelgroep: arbeidsbemiddelaars die open diensten vullen bij diverse opdrachtgevers en locaties. Natuurlijk is onze software op meerdere situaties en typen bedrijven toepasbaar, maar dat is onze kern. Wat kun je allemaal verwachten?

Een nauwere relatie met je opdrachtgevers

Nagenoeg al onze klanten zijn een (vorm van) arbeidsbemiddelaars en leveren opdrachtnemers op verschillende locaties van opdrachtgevers. Tot op heden diende je zelf als planner alle aanvragen in het systeem te zetten. En als je de juiste medewerker gevonden had, diende je dit buiten clevergig om te communiceren naar je opdrachtgever. Sinds deze week kun je opdrachtgevers veel nauwer betrekken bij je planning. Ze krijgen zelf toegang tot jouw account en zien natuurlijk alleen hun eigen diensten en pool van medewerkers die je aan hen beschikbaar beschikbaar stelt.
Planning software clevergig toegang opdrachtgevers
Met die toegang kunnen ze zelf diensten aanvragen. Dat kunnen losse diensten zijn, of meerdere diensten tegelijk in bulk. Jij als planner krijgt vervolgens een melding dat er nieuwe diensten zijn aangevraagd en kan deze definitief invullen. In dat geval informeren we ook de opdrachtgever per email en kunnen ze altijd live meekijken wie waar definitief ingepland is.

Tenslotte kun je de opdrachtgevers ook de uren laten goedkeuren en daarmee is de cirkel rond. Met deze nieuwe toepassing brengen we de driehoeksverhouding tussen jou als intermediair, je opdrachtgevers en opdrachtnemers nog nauwer bij elkaar. Deze manier van werken vermindert de operationele communicatie en betrekt je opdrachtgevers nauwer bij je planning. Hopelijk merken ze dat ze bij jou - via clevergig - snel diensten ingevuld krijgen. En als daar realtime van op de hoogte worden gesteld, ze uiteindelijk meer aanvragen bij jou neerleggen.

Planning software clevergig urenregistratie

Vereenvoudiging van basisfuncties

Een aantal taken in clevergig voer je regelmatig uit. Denk aan het aanmaken van diensten. Daar is snelheid van belang. Anderen komen minder vaak voor, maar zijn wat uitgebreider. Deze wil je zo eenvoudig mogelijk kunnen doen. Een mooi voorbeeld daarvan is het toevoegen van nieuwe medewerkers of opdrachtgevers. Een nieuwe medewerker wil je eenvoudig de juiste rol kunnen toewijzen en vervolgens direct koppelen aan relevante opdrachtgevers. En bij het aanmaken van een nieuwe opdrachtgever wil je snel alle geschikte kandidaten in een pool aanmaken. Om dat alles te vereenvoudigen stappen we over naar centrale rollen. Je hoeft rollen dan maar eenmalig aan te maken voor jouw account. En wanneer je een medewerker een rol toewijst, mag deze medewerker automatisch voor alle opdrachtgevers werken waar deze rol van belang is. Natuurlijk kun je medewerkers uitsluiten van een opdrachtgever.

Planning software clevergig mobiele appTenslotte verbeteren we een aantal kleine maar belangrijke zaken in de app voor je medewerkers. Open, geaccepteerde en afgeronde diensten staan dan op 1 plek, duidelijk gescheiden door kolommen. Ook breiden we de beschikbaarheid app voor medewerkers in de app uit en kun je weer specifieke tijden of dagdelen opgeven waar je wel/niet beschikbaar bent.

Wachten op de definitieve goedkeuring van je opdrachtgever

Veel van onze klanten leveren personeel voor opdrachtgevers in de Zorg, Horeca, Evenementen en Traffic Services. Deze opdrachtgevers zitten vaak dermate verlegen om medewerkers, dat ze hun openstaande diensten bij meerdere uitzend- en bemiddelingsbureaus tegelijk neerleggen. Wie vervolgens de dienst als eerste vult, mag hem definitief doen. Ben je te laat, dan dien je jouw medewerkers teleur te stellen en is al je moeite voor niets geweest. Zeer lastig en frustrerend. Herkenbaar?

De recente verbeteringen om snel in hoog volume diensten aan te maken komen hier al van pas. Tel daarbij op de mogelijkheid om je opdrachtgevers te betrekken bij je planning en je bent nog een stap verder. Maar de volgende nieuwe toepassing zal vooral de communicatie naar je medewerker, plus je eigen administratie verduidelijken. We introduceren namelijk een extra dienst status ‘In afwachting’. Daarmee is de dienst pas definitief totdat jij - of je opdrachtgever - deze dienst definitief goedkeurt.

Ook geeft dit jou als planner de mogelijkheid om meerdere medewerkers te laten reageren op een dienst. Jij kiest dan zelf de meest geschikte kandidaat. Handig wanneer je nog even zelf de laatste keuze uit meerdere goede kandidaten wil maken.

HOE COMMUNICEREN WE DIT ALLES?

We kunnen ons voorstellen dat er nogal wat informatie om je afkomt in korte tijd. Natuurlijk nemen we je aan de hand en leggen we alles stap voor stap uit, wanneer een nieuwe toepassing gereed is. Dat doen we overigens op verschillende manieren. Sommigen van jullie zijn er bekend mee, anderen nog niet. Bij grote nieuwe features organiseren we een webinar, oftewel een online vergadering. Meerdere klanten nemen dan tegelijkertijd deel. We delen ons scherm en leggen uit hoe alles werkt.Schermafbeelding 2019-01-26 om 14.37.12Ook is er ruimte om via de chat vragen te stellen. Het vorige webinar vind je hier terug. Kleinere aanpassingen leggen we uit via tips in je scherm. Hiervoor gebruiken we de software van Appcues. Deze stelt ons in staat om je stap voor stap met tekst en video door een nieuwe toepassing te leiden.

TOT SLOT

Ook in de rest van 2019 - en verder- houden we ons kompas gericht op jullie: arbeidsbemiddelaars die open diensten vullen bij diverse opdrachtgevers en locaties. De uitdagingen die horen bij de driehoeksverhouding tussen bemiddelaar, opdrachtgever en opdrachtgever staan daarbij centraal. Een belangrijke taak voor jou als bemiddelaar is het werven van klanten en opdrachtgevers. En natuurlijk om vraag en aanbod tussen beiden in balans te houden. Een logische nieuwe toepassing is om jullie bijvoorbeeld te ondersteunen in het werven van nieuwe kandidaten, via je bestaande kandidaten. Onze app leent zich daar prima voor. Maar natuurlijk kun je meer verwachten. En zoals altijd blijven we ook op jullie leunen voor input en feedback. We kijken er naar uit!

Laat van je horen! Geef in de comments aan welke toepassingen jij nog graag wil zien in de clevergig planning software.

avatar

Michel Pilet

Helping companies build an on-demand workforce

OPMERKINGEN